TIN TUYỂN DỤNG

Trang chủ    /    Tuyển Dụng     //    Tin Tuyển dụng

Nhân viên Hành chính Nhân sự – Chế độ chính sách

Hạn nộp Hồ sơ : 08/03/2020

Theo dõi, bổ sung, cập nhật thông tin vào file tổng hợp nhân sự CBCNV Công ty. Cập nhật số tài khoản, tiếp nhận hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh và lưu trữ hồ sơ của CBCNV.Công tác hồ sơ nhân công tổ đội:
Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ nhân công các đội, soạn thảo HĐLĐ tập thể, PLHĐLĐ tập thể, bảng xếp lương hàng tháng

03 Nam/Nữ

Hồ Chí Minh

Cán bộ Shopdrawing

Triển khai biện pháp thi công bằng bản vẽ chi tiết theo hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo kịp thời cho quá trình thi công.Cập nhật kịp thời những bản vẽ thay đổi so với thiết kế.Lập bản vẽ hoàn công.

Hạn nộp Hồ sơ : 31/03/2020

10 Nam

Hà Nội,Thanh Hóa,khu vực Miền Bắc

Chỉ huy Phó

Thực hiện các nhiệm vụ, công việc do Ban chỉ huy công trình phân công.
Tham mưu cho Ban chỉ huy công trình, Ban điều hành về các lĩnh vực chuyên môn.

Hạn nộp Hồ sơ : 31/03/2020 ;

05 Nam

Hà Nội,khu vực Miền Bắc

Chỉ huy Trưởng

Tổ chức thực hiện công tác quản lý điều hành chung của Ban chỉ huy công trường bao gồm việc (xây dựng, đề xuất, triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát, đánh giá, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn tại công trường…)

Hạn nộp Hồ sơ : 31/03/2020

05 Nam

Hà Nội,Thanh Hóa,khu vực Miền Bắc

Cán bộ Kỹ thuật Hiện trường

Trách nhiệm đọc và nắm vững bản vẽ thi công, các biện pháp thi công được duyệt tại công trình. Nắm vững tiến độ, khối lượng của từng hạng mục thi công, các quy định về các tiêu chuẩn thi công....
Triển khai thi công, giám sát thi công theo bản vẽ thiết kế, bản vẽ biện pháp thi công được duyệt.

Hạn nộp Hồ sơ : 31/03/2020

10 Nam

Hà Nội,Thanh Hóa ,khu vực Miền Bắc