RECRUITMENT

Home page    /    Recruitment     //    Recruitment post

Chuyên viên Kế toán

Hạn nộp Hồ sơ : 31/08/2019 ;

Quản trị chi phí, lập báo cáo quản trị, quản lý và theo dõi việc thực hiện thanh toán các hợp đồng, công nợ khách hàng, quản lý vật tư tồn kho hàng tháng của công trình do KTT phân công.

02 Nam/Nữ

Hồ Chí Minh

Cán bộ ban cung ứng

Hạn nộp Hồ sơ : 31/08/2019

Tính toán giá vật tư, thầu phụ, đội thi công theo nhiệm vụ được phân công.
Căn cứ vào biện pháp thi công và các điều kiện của hồ sơ thầu, cùng cán bộ vật tư để đưa ra các chủng loại vật tư sử dụng đáp ứng theo tiến độ cho công trình theo kế hoạch cung ứng đã được duyệt hoặc theo yêu cầu

02 Nam

Hồ Chí Minh

Chỉ huy phó (Hiện trường,Văn phòng)

Thực hiện các nhiệm vụ, công việc do Ban chỉ huy công trường phân công; Tham mưu cho Ban chỉ huy công trường, Ban điều hành về lĩnh vực chuyên môn.

02 Nam

Hà nội, Thanh Hóa, HCM

Phó ban quản lý Máy móc & Thiết bị thi công

Hạn nộp Hồ Sơ : 31/08/2019

Trách nhiệm hỗ trợ Trưởng Ban quản lý Ban thiết bị, điều tiết cung cấp các thiết bị, máy móc phục vụ thi công cho các công trình, tham mưu Trưởng Ban trong việc mua sắm thiết bị máy móc khi cần thiết.

02 Nam

Hà Nội, Thanh Hóa, Hồ Chí Minh

Kỹ sư Giám sát hoàn thiện

Hạn nộp Hồ sơ : 31/10/2018

Đọc và nắm vững bản vẽ thi công, các biện pháp thi công được duyệt tại công trình. Nắm vững tiến độ, khối lượng của từng hạng mục thi công, các quy định về các tiêu chuẩn thi công.... Khảo sát, lập kế hoạch, tiến độ công việc, triển khai trực tiếp và giám sát công tác thi công theo bản vẽ biện pháp thi công, bản vẽ thi công, tiêu chuẩn kỹ thuật đã duyệt;

03 Nam

Hà Nội, Thanh Hóa, Hồ Chí Minh